Begeleiding thuis / vervangende mantelzorg

Praktische ondersteuning  t.b.v. zelfredzaamheid

U wilt graag zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, de regie over uw eigen leven houden en zelfredzaam zijn. Met verschillende ouderdomsklachten of een beperking (ziekte of handicap) valt dat niet altijd mee. Structurele hulp kan uitkomst bieden. Vaak gebeurd dit in de vorm van thuiszorg en mantelzorg. Maar wat als u uw mantelzorger niet verder wilt of kunt belasten? Of u staat er alleen voor?  Of u zoekt hulp voor uw partner of voor uw ouder (s)? Thuiszorg kan worden ingezet voor de persoonlijke verzorging. Wie maakt er tijd om andere hand en span diensten te verrichten en activiteiten mee te ondernemen?  Als u door de 'zorg-bomen' het bos niet meer ziet kan hulp inkopen een oplossing zijn. 

Voor die praktisch ondersteuning en ontzorging sta ik graag voor u klaar.

U kunt hierbij denken aan:

  • Boodschappen doen
  • Samen erop uit
  • Licht huishoudelijk werk
  • Gezelschap houden, spelletje doen
  • Plannen activiteiten en stimuleren
  • Doktersbezoek
  • Opstellen dag/weekplanning
  • Administratie, in de zin van samen doen
  • Post voorlezen en samen afhandelen

Heeft u een andere ondersteuningsvraag? Bel of mail me even en ik kijk wat ik voor u kan doen.

Ik heb ruime ervaring met het werken met mensen met o.a  Dementie, Afasie,  AD(h)D,  

In sommige situaties kunt u een Persoon Gebonden Budget aanvragen. Meer informatie hierover vind u hier.